Fotis en Pati vormen een vertederend stel dat een speciale band heeft en hoopt samen een thuis voor altijd te vinden. Hoewel ze uit verschillende steden komen, hebben ze een sterke band gesmeed in hun pleeggezin in België. Fotis, afkomstig uit Athene, belandde aanvankelijk in een pleeggezin omdat hij de lokale bevolking altijd charmeerde met zijn aanhoudende vraag om knuffels. Deze aanhankelijke eigenschap is nog steeds zichtbaar, alleen wordt hij nu met open armen ontvangen. Pati, aan de andere kant, had een moeilijke start. Ze werd ontdekt met een gebroken bekken dat op natuurlijke wijze kon genezen. Hoewel ze worstelt met zenuwbeschadigingen die haar darmen aantasten, helpt het toedienen van laxeermiddelen haar om haar welzijn te behouden, omdat ze deze gewillig en zonder gedoe inneemt.

Fotis en Pati stralen allebei liefheid en charme uit, waarbij Fotis een sociale en knuffelige houding belichaamt die hij graag deelt met iedereen die hij ontmoet. Pati mag dan wat terughoudender zijn, maar haar innemende aard komt naar voren als het vertrouwen eenmaal is gewekt, zoals blijkt uit haar hartelijke begroetingen en aanhankelijke gebaren die het hart beroeren. Hun gezamenlijke harmonieuze serenades en aanhankelijke gebaren maken van hen een heerlijk duo om te verwelkomen in elk liefdevol huis. Overweeg om je hart en je huis open te stellen voor dit opmerkelijke stel, want ze wachten vol ongeduld op de kans om hun familie voor altijd te overladen met liefde en gezelschap.

Geboortedatum Fotis: 15/01/2020
Geboortedatum Pati: 24/04/2021

Adoptie is inclusief:
- Vaccinaties
- Sterilisatie
- Dierenpaspoort
- Microchip
- Dierenartskosten (voor de adoptie)
- Reiskosten

Onze katten worden als binnenkatten geplaatst, maar voor sommige katten is het wenselijk dat ze een (afgeschermde) buitenruimte hebben. Dit is per kat verschillend. Jonge, speelse katten plaatsen we liever samen met een andere jonge kat, of in een huis waar al een kat is.

Nala’s Friends is een Belgische non-profit organisatie die straatkatten- en honden helpt. Wij werken samen met door ons geselecteerde, goede asielen in Griekenland, Montenegro en Servië. We helpen hen financieel en zoeken naar gouden mandjes voor de katten en honden in deze asielen. Dit is helaas hard nodig. Voor meer informatie, neemt u gerust contact met ons op!

Fotis and Pati make an endearing pair that share a special bond and hope to find a forever home together. Despite hailing from different cities, they have forged a strong connection in their foster home in Belgium. Fotis, originating from Athens, initially landed in foster care due to his habit of charming the locals with his persistent requests for cuddles. This affectionate trait still shines through, only now it is met with open arms. Pati, on the other hand, faced a challenging start, having been discovered with a fractured pelvis that managed to heal naturally. Although she grapples with some nerve damage affecting her intestines, the administration of laxatives helps maintain her well-being with ease, as she willingly consumes them without fuss.

Both Fotis and Pati exude sweetness and charm, with Fotis embodying a social and cuddly demeanor that he readily shares with everyone he meets. While Pati may be more reserved, her endearing nature shines through once trust is established, as evidenced by her heartfelt greetings and affectionate gestures that tug at the heartstrings. Their joint harmonious serenades and affectionate overtures make them a delightful duo to welcome into any loving home. Consider opening your heart and home to this remarkable pair as they eagerly await the chance to shower their forever family with love and companionship.

Fotis birthdate: 15/01/2020
Pati birthdate: 24/04/2021

Please note:
All our animals are checked by a licensed vet before traveling to Belgium.

Adoption includes:
Vaccination
Sterilization
Passport
Chip
Vet costs
Travel costs

Our cats only get placed indoors, but some may require a protected area outside (catio, netted balcony, cat-proof garden).
Young, playful cats only get adopted into a home with another young and playful cat or along with a second cat.

Adopt me!
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Become a Volunteer!