Osho, een opvallende oranje kat, en Kato, een prachtige schildpad, vormden een prachtig duo dat ooit over straat zwierf voordat ze hun toevlucht vonden in een pleeggezin. Osho's eerste dagen waren gevuld met tragedie, want hij werd ontdekt toen hij slechts 3 maanden oud was in een park, de enige overlevende van zijn nest nadat zijn broers en zussen een ongelukkig lot waren beschoren. Gelukkig werd hij opgevangen en kreeg hij een veilig onderkomen, waar hij zijn pad kruiste met Kato. Osho straalt warmte en zachtheid uit, aanvankelijk gereserveerd maar opbloeiend tot een liefdevolle metgezel die dol is op buikmassages en zachte kopkusjes.

Kato's begin was niet minder uitdagend, want ze werd samen met vier andere kittens gevonden op de binnenplaats van een verlaten huis. Omdat hun moeder nergens te vinden was, kwam er een vriendelijke ziel om voor het nestje te zorgen. Terwijl Kato's broertjes en zusjes als kittens werden geadopteerd, bleef zij in de pleegzorg en groeide ze uit tot een serene en aanhankelijke kat met een tikje verlegenheid bij nieuwe gezichten. Maar als ze eenmaal gewend is aan haar omgeving, geniet Kato van de aanhankelijke hoofdmassages die ze krijgt.

De band tussen Osho en Kato is voelbaar: de twee onafscheidelijke metgezellen zijn constant aan elkaars zijde, of ze nu samen verzorgen of knuffelen. Door hun diepe band zoeken ze samen een thuis voor altijd, waar ze elkaar kunnen blijven overladen met liefde en troost.

Osho verjaardag: 15/04/2019

Kato verjaardag: 20/06/2020

Ter algemene info:
- Al onze dieren worden nagekeken door een erkende dierenarts voordat ze naar België afreizen.
Adoptie is inclusief:
- Vaccinaties
- Sterilisatie
- Dierenpaspoort
- Microchip
- Dierenartskosten (voor de adoptie)
- Reiskosten

Onze katten worden als binnenkatten geplaatst, maar voor sommige katten is het wenselijk dat ze een (afgeschermde) buitenruimte hebben. Dit is per kat verschillend. Jonge, speelse katten plaatsen we liever samen met een andere jonge kat, of in een huis waar al een kat is.
Nala’s Friends is een Belgische non-profit organisatie die straatkatten- en honden helpt. Wij werken samen met door ons geselecteerde, goede asielen in Griekenland, Roemenië, Montenegro en Servië. We helpen hen financieel en zoeken naar gouden mandjes voor de katten en honden in deze asielen. Dit is helaas hard nodig. Voor meer informatie, neemt u gerust contact met ons op!

Osho, a striking orange cat, and Kato, a beautiful tortoiseshell, formed a stunning duo who once roamed the streets before finding refuge in a foster home. Osho's early days were filled with tragedy, as he was discovered at just 3 months old in a park, the sole survivor of his litter after his siblings met unfortunate fates. Thankfully, he was taken in and given a safe haven, where he crossed paths with Kato. Osho exudes warmth and gentleness, initially reserved but blossoming into a loving companion who adores belly rubs and gentle head kisses.

Kato's beginnings were no less challenging, as she was found in the yard of an abandoned house alongside four other kittens. With their mother nowhere to be found, a kind soul stepped in to care for the litter. While Kato's siblings were adopted as kittens, she remained in foster care, growing into a serene and affectionate cat with a touch of shyness around new faces. However, once she adjusts to her surroundings, Kato revels in the affectionate head rubs she receives.

The bond between Osho and Kato is palpable, with the two inseparable companions constantly by each other's side, whether grooming or snuggling together. Due to their deep connection, they are seeking a forever home together, where they can continue to shower each other with love and comfort.

Please note:
All our animals are checked by a licensed vet before traveling to Belgium.

Adoption includes:
Vaccination
Sterilization
Passport
Chip
Vet costs
Travel costs

Our cats only get placed indoors, but some may require a protected area outside (catio, netted balcony, cat-proof garden).
Young, playful cats only get adopted into a home with another young and playful cat or along with a second cat.

Nala’s Friends is a Belgian non-profit organization that helps street cats and dogs. We work with carefully selected shelters in Greece, Montenegro, and Serbia. We provide them with financial assistance and seek loving homes for the cats and dogs in these shelters. Unfortunately, this is much needed.

The info on this web page might be outdated. Please feel free to contact us directly for more/recent info!

Adopt me!
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Become a Volunteer!